Přehled sociálních služeb

25.03.2012 21:33

Pardubický kraj spustil on-line katalog.

 Pardubický kraj spustil internetové stránky o sociálních službách působících na území kraje. Jejich cílem je nabídnout široké veřejnosti informace o dostupných sociálních službách, které mohou pomoci s řešením nepříznivé sociální situace.

     „Na území Pardubického kraje je poskytováno přibližně 290 sociálních služeb, které nabízí péči nebo podporu například seniorům, osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, rodinám s dětmi, lidem ohroženým užíváním návykových látek, lidem žijícím na okraji společnosti nebo lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci,“ uvedl Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje odpovědný za sociální péči.

     „Pro člověka, který potřebuje pomoc, může být orientace v systému sociálních služeb obtížná. V rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji jsme proto vytvořili interaktivní přehled sociálních služeb, ve kterém je možné najít vhodnou službu výběrem životní situace, v níž se člověk nachází,“ doplnil Brýdl.

     Přehled sociálních služeb je dostupný na internetových stránkách www.socialnisluzbypk.cz. Návštěvník zde má možnost vyhledat vhodnou službu podle několika kritérií, které zúží nabídku dostupných služeb. Podle životní situace, v níž se dotyčný nachází, způsobu, jakým chce službu využívat, nebo například podle místa bydliště lze najít pomoc, kterou dotyčný potřebuje. Místo poskytování vybrané služby si lze navíc jednoduše prohlédnout na mapě nebo si  vybrané informace vytisknout či poslat e-mailem.

     „Podrobné informace o poskytování sociálních služeb získá zájemce vždy komunikací s příslušným poskytovatelem služby. Elektronický katalog je pomocníkem, který má lidem výběr vhodné služby usnadnit. Věříme, že jej při své práci ocení i pracovníci poskytovatelů sociálních služeb a úřadů,“ upřesnil Brýdl.

     Projekt Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdroj: Pardubický kraj

Klíčová slova: