Předsednická konference MPSV se zaměřila na integraci lidí se zdravotním postižením na trh práce

Tématem další z konferencí, kterou 21. a 22. září uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci českého předsednictví, byla podpora lidí se zdravotním postižením v integraci na pracovní trh. Během dvou dnů proběhla řada panelových diskusí, které se zaměřily nejen na strategické cíle s ohledem na politický a ekonomický kontext, ale i příklady dobré praxe. Velká pozornost byla mimo jiné věnována Balíku opatření k integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce

Úvodní panel zahájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dalšími řečníky byli eurokomisařka pro rovnost Helena Dalli, francouzská juniorní ministryně pro osoby se zdravotním postižením Geneviève Darrieussecq, státní tajemník slovinského Ministerstva práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí Simon Maljevac a viceprezident Evropského fóra zdravotně postižených (EDF) Pat Clarke.

„Jsem velmi rád, že se MPSV podařilo uspořádat další důležitou konferenci v rámci našeho předsednictví v Radě EU. Téma bylo tentokrát skutečně klíčové. Řešili jsme, jak pomoci lidem, kteří mají nějakou formu zdravotního znevýhodnění, s integrací na pracovní trh. Toto téma intenzivně řešíme i na národní úrovni a nedávno jsme schválili celý balík opatření, který cílí na zdravotně postižené. Schválili jsme například navýšení příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,“ uvedl ministr Jurečka.

V rámci konference byly důležitými body diskuse informace k nově připraveným dokumentům, a to Akčnímu plánu pro sociální ekonomiku a Balíku opatření k integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce.

„Je dobrou zprávou, že toto téma rezonuje i na evropské úrovni. Máme nástroje a jasný plán, který nám umožní této skupině lidí efektivně pomoci,“ dodal.

Druhý den konference probíhaly diskuse nad konkrétními postupy a řešeními v několika oblastech. Jednou z nich jsou služby, v rámci nichž je klíčové posílení kapacit služeb zaměstnanosti a integrace.

Důležitou oblastí jsou také sociální podniky a s nimi spojené alternativní formy zaměstnání jako cesty k otevřenému trhu práce. Zásadním aktérem jsou samozřejmě i zaměstnavatelé, kteří často řeší usnadnění náboru a adekvátní přizpůsobení pracovních postupů. V neposlední řadě se diskuse zaměřila i na zdraví a bezpečnost práce.

Další informace ke konferenci najdete na této stránce. Program nacházejících akcí MPSV v rámci českého předsednictví je dostupný zde.

Zdroj: MPSV

 

 

Klíčová slova: