Pracovníci již vědí jak pracovat se sexualitou lidí s postižením

06.07.2012 23:10

Během právě končícího projektu Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy bylo vytvořeno 8 nových vzdělávacích produktů a podpořeno 116 osob.

„Sexualita aneb život se vším všudy – vzdělávací programy pro oblast sexuality“ je název projektu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, který v současné době končí svoji činnost. Jak částečně název napovídá, cílem projektu bylo podpořit odborný rozvoj pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v oblasti sexuality lidí s mentálním. Projekt působil od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Během této doby bylo vytvořeno 8 nových vzdělávacích produktů a podpořeno 116 osob.

V rámci projektu probíhaly dva typy vzdělávacích programů – Sexualita lidí s mentálním postižením I. (vzdělávací program pro sociální pracovníky) a Sexualita lidí s mentálním postižením II. (vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách). Základní dvoudenní kurz zaměřený na úvod do přístupu a uchopení tématu v organizaci byl doplněn nabídkou jednodenních seminářů. Mezi tématy se tak objevilo například Sexuální zneužívání (prevence jevu, vyhodnocení rizik, atp.), Tvorba protokolu sexuality v zařízení (zaměřeno na koncepční zakotvení v organizaci), Spolupráce s rodinou v oblasti sexuality (jak účinně komunikovat a spolupracovat) a Sexuální osvěta lidí s mentálním postižením (souvislosti a plán osvěty).
„Cílem projektu bylo zprostředkovat aktuální odborné poznatky o práci se sexualitou lidí s postižením a umožnit pracovníkům osvojit si vhodné postupy při řešení konkrétních situací v praxi. Víme, že se jedná o palčivé téma, které si zasluhuje odbornou i lidskou pozornost,“ uvádí koordinátorka projektu Veronika Pavlíková Brožová. „Prostřednictvím projektu tak chceme pomoci zvyšovat kvalitu  poskytovaných služeb v neziskových organizacích, a po konci projektu rozšířit nabídku akreditovaného vzdělávání v této oblasti,“ dodává.
Kurzy probíhaly formou prezenční výuky pod vedením lektorů s bohatými zkušenostmi z praxe. Součástí byla také e-learningová podpora a možnost seznámit se s přeloženou zahraniční literaturou od předních zahraničních odborníků, která v době konání projektu nebyla dostupná na českém trhu. Velkou výhodou vzdělávacích programů také bylo, že pro účastníky byly díky podpoře Evropského sociálního fondu zdarma.
Po konci projektu jsou dále v provozu webové stránky http://sexualita.diakonie.cz, kde zájemci naleznou nabídku placených akreditovaných vzdělávacích programů. Programy jsou díky zpětné vazbě získané od účastníků projektu zaměřeny tak, aby co nejvíce odpovídali potřebám pracovníků v sociálních službách, sociálním pracovníkům a také vedoucím pracovníkům sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením.
 „Za přínos považuji ucelenost informací, možnost učení se na internetu. Získání jiného pohledu a přístupu k problematice.“ ohodnotila kurz a e-learningovou část účastnice. ¨
Cílení na potřebné informace okomentovala jiná účastnice takto: „Děkuji za jasné a vyčerpávající informace a podporu nás pracovníků v sociálních službách.
Kurzy byly také zajímavé pro účastníky, kteří jsou na počátku své kariéry: „Děkuji mnohokrát. Svou praxi teprve začínám a tímto kurzem jste mi v mnohém otevřeli oči. Slova jako respekt, úcta, odpovědnost, soukromí konečně získali konkrétní obrysy. Své dojmy budu šířit, kudy budu chodit. Přeji vám hezké dny."
Téma sexuality lidí s mentálním postižením je rozsáhlé. „Já bych brala seminář aspoň 2 dny, téma je široké a ještě by to chtělo probrat víc,“ oceňuje téma účastnice kurzu. „Moc děkuji, doufám, že toto vzdělávání není poslední. Vím, že pro práci s lidmi s MP vzdělávání v této oblasti velmi potřebuji,“ dodává její kolegyně na kurzu.
 
Více informací o projektu „Sexualita aneb život se vším všudy – vzdělávací programy v oblasti sexuality“ naleznete na webových stránkách http://sexualita.diakonie.cz, případné dotazy posílejte na e-mailovou adresu: veronika.pavlikova@diakonie.cz nebo kontaktujte přímo koordinátorku projektu Veroniku Pavlíkovou Brožovou na telefonu 739 244 617.
Klíčová slova: