Pracovní tržiště usnadní lidem se zdravotním postižením nacházet zaměstnání

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Úřadem práce ČR vytvořil nový portál Pracovní tržiště, určený pro osoby se zdravotním postižením (OZP) hledající zaměstnání. Pracovní tržiště je portálem, který se snaží představit pracovní komunitu osob se zdravotním postižením v České republice, a místem, kde bude na první pohled pro obě dvě strany (zaměstnanec i zaměstnavatel) jasné, že se zde potkávají v rámci získání pracovní pozice.

Hledají tu práci hlavně OZP, a tím odpadá první velké stigma – přiznání hendikepu. Dle dlouholetých zkušeností NFOZP je jisté, že přiznání jakéhokoliv stupně hendikepu bývá problém. Stejně tak i nízká informovanost ze strany zaměstnavatelů o problematice zaměstnávání OZP.

Registrace na Pracovním tržišti je přizpůsobena OZP tak, aby mohly sdělit svému budoucímu zaměstnavateli o svých zdravotních problémech vše, co potřebuje vědět, aby byl výběr pracovních pozic pro obě strany výhodný. Zároveň jsou OZP chráněny a informace pro zaměstnavatele jsou vázány na svolení OZP.

Registrace na portálu je bezplatná a uchazeči o zaměstnání ji mohou kdykoliv zrušit. Sami si určují, kdo jejich profil uvidí a na jak dlouhou dobu. 

 

Klíčová slova: