Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením

07.06.2012 20:21

Nový projekt připraví zájemce v kraji Vysočina na pozice operátor audiopřepisu, digitalizátor textu, korektor, pracovník v sociálních službách, redaktor časopisu, pracovník pro monitorování bariér a osvětovou činnost, terénní masér a pracovník úklidu.

TyfloCentrum Jihlava o.p.s. zahájilo dne 1. 5. 2012 realizaci projektu „Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením“, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/75.00123. Doba, po kterou bude projekt realizován, je dvouletá v rozmezí od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014.
Hlavním důvodem, proč dochází k realizaci dalšího projektu, je skutečnost, že osoby se zrakovým postižením v kraji Vysočina se těžce uplatňují na trhu práce a mají sníženou schopnost si zaměstnání udržet. Dalším důvodem je, že osoby se zrakovým postižením se potýkají s problémy zvolit si správné povolání, často mají nízkou kvalifikaci, snížené dovednosti v oblasti práce na PC a v neposlední řadě pociťují nedostačující podporu při hledání a po nástupu do zaměstnání.
K realizaci projektu přispěla i ochota zaměstnavatelů, kteří se do projektu zapojí v rámci vytvoření nových pracovních míst pro osoby se ZP. Bude se jednat o následující pozice: operátor audiopřepisu, digitalizátor textu, korektor, pracovník v sociálních službách, redaktor časopisu, pracovník pro monitorování bariér a osvětovou činnost, terénní masér a pracovník úklidu.
Projekt vychází z metodik vytvořených v předchozím projektu a zavádí nové postupy na základě zpětných vazeb a zkušeností cílové skupiny. Jak již název projektu napovídá, cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením v produktivním věku, které mají zájem o umístění na otevřený trh práce.
Hlavním cílem je osobám se zrakovým postižením v kraji Vysočina poskytnout souhrnnou podporu při zařazení na trh práce a dále pak vznik nových konkrétních pracovních míst, které byly zmíněny výše. Dalšími dílčími cíli je, aby si zrakově postižení uměli zvolit pro ně vhodné zaměstnání a používali při hledání zaměstnání správné postupy, aby si zvýšili kvalifikaci v oborech, ve kterých by se mohli uplatnit a v neposlední řadě zajištění zázemí, kde si budou své schopnosti a dovednosti procvičovat. V rámci projektu budou realizovány klíčové aktivity např. Motivace, Tvorba pracovních postupů, Kurz přípravy na hledání zaměstnání, Kurz PC pro osoby se zrakovým postižením a další.
 
 
Lucie Kratochvílová
Klíčová slova: