Pozvánka do Archeoskanzenu Modrá

13.05.2012 23:10

Na 11. přátelské setkání zrakově postižených zve oblastní odbočka SONS Kyjov.

Oblastní odbočka SONS Kyjov Vás srdečně zve na 11. přátelské setkání zrakově postižených, na kterém chceme nejenom navázat nová přátelství, ale seznámit Vás s naším regionem. Toto setkání proběhne v sobotu dne 9. června 2012 v Kyjově.
Sejdeme se na Městské knihovně, ulice Komenského, kde má sídlo naše odbočka.
 
Popis cesty k nám:
z autobusového nádraží - po přejití ozvučené křižovatky půjdete stále rovně, přejdete průchodem na náměstí, opět rovně na ulici Komenského a po cca 250 m po pravé straně je hnědě okachličkovaná budova Městské knihovny.
z vlakového nádraží - půjdete rovně na křižovatku, kde se dáte doprava a ulicí Komenského půjdete cca 500 m a po levé straně za mostkem je hnědě okachličkovaná budova Městské knihovny.
 
Na požádání zajistíme průvodcovskou službu. V tomto případě je nutno sdělit v kolik hod. a jakým dopravním prostředkem do Kyjova přijedete.
 
Program:                                         Archeoskanzen Modrá
 
Nachází se v  lokalitě původního velkomoravského osídlení. Člení se na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum se zázemím.
My budeme mít možnost poznat kus naší dávné minulosti a při troše štěstí i něco vyzkoušet z řemeslné tvorby.
 
 
Doprava do skanzenu je zajištěna zájezdovým autobusem.
 
 9:00 hod.                 zahájení na knihovně
 9:30 hod.                 odjezd do Modré
10:00 hod.                prohlídka areálu
12:30 hod.                odjezd do Kyjova
13:00 hod.                oběd a přátelské posezení
16:00 hod.                předpokládané ukončení, odjezd účastníků
 
Účastnický poplatek:                   50,- Kč na osobu.
 
Zájemce prosíme nahlásit se nejpozději do 30. května 2012 na uvedených kontaktech:
 
OO SONS Kyjov                                                 
Komenského 617                                   
697 01 Kyjov                                                         
tel. 518 613 394, 737 721 504
 
 
 
Klíčová slova: