POVOLÁNÍ aneb vším čím jsem byl, byl jsem rád …

To je téma 10. ročníku oblíbené literární soutěže pro autory seniorského věku Polabská vrba. Soutěžní příspěvky je možné zaslat do 31. března 2022.

Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Propozice soutěže jsou v příloze.

Klíčová slova: