Povodně 2013 - praktické rady občanům

06.06.2013 2:00

Účelem publikace vydané ministerstvem práce a sociálních věcí  je usnadnit orientaci těch, kteří již byli nebo mohou být přímo či nepřímo postiženi povodněmi v České republice, a to zejména v otázkách, které jsou v působnosti MPSV.

Publikace obsahuje tyto kapitoly: 
- Pracovněprávní důsledky povodní 

- Právní důsledky povodní v oblasti zaměstnanosti

- Povodně a dávky pomoci v hmotné nouzi

- Povodně a veřejně prospěšné práce

- Povodně a socíální pojištění

- Používání osobních ochranných prostředků po povodních

- Důležité kontakty

Publikace je ke stažení na stránkách MPSV.

Klíčová slova: