Potravinová pomoc pro válečné uprchlíky s poruchou sluchu

Crowdfundingovou sbírku přes portál Donio organizuje Tichý svět, o.p.s.

Všichni nejspíš víme, že do České republiky přicházejí lidé, kteří byli nuceni kvůli válce ve své vlasti opustit své domovy, ale možná si už tolik neuvědomujeme, že jsou mezi nimi i ti, kteří mají poruchu sluchu. Tito lidé hledají v České republice bezpečí pro sebe a své rodiny, narážejí u nás ale na dvojitou komunikační bariéru, která jim znesnadňuje začlenění do společnosti.

Nejen, že neovládají psanou češtinu, ale také neznají český znakový jazyk. Stali se tak klienty Tichého světa, který jim v této nelehké situaci pomáhá se vším potřebným. 

“Kvůli osudu, který si nevybrali, ale musí mu čelit, jsou naši noví klienti z Ukrajiny často v situaci, kdy jsou jejich finanční možnosti vyčerpány a potýkají se s nedostatkem prostředků na uspokojení základních potřeb jako potravin, drogistického zboží či léků,” uvádí vedoucí sociálních služeb Mgr. Olga Blahovcová. 

Proto se Tichý svět, o. p. s. rozhodl uspořádat crowdfundingovou sbírku přes portál Donio (www.donio.cz/potravinova-pomoc-pro-valecne-uprchliky-s-poruchou-sluchu), ve které budou vybírány finanční prostředky na nákup poukázek do obchodních řetězců, které pak budou předány uprchlíkům s poruchou sluchu. Pomoc bude poskytnuta primárně klientům neziskové organizace, ale také těm, kteří se na ni obrátí skrze ostatní iniciativy a instituce.

Nákupem čerstvých potravin a dalšího zboží, které zrovna reálně potřebují, chce Tichý svět pomoci lidem, kteří mnohdy přišli doslova o všechno, nabídnout jim samostatnost (bez nutnosti doprovodu a tlumočníka), možnost výběru, lidskost a důstojnost. 

Barbora Voráčová


 

 

Klíčová slova: