Poranění míchy - rehabilitace

28.10.2012 22:15

Poranění míchy jakékoliv etiologie znamená vždy dramatický zásah do kvality života člověka i jeho blízkých. Dochází k zásadním změnám fyzického i psychického stavu, porucha funkce se netýká jen pohybového systému, ale postihuje člověka v celé jeho integritě. Elektronické vydání repetitoria nakladatelství Triton.

Klíčová slova: