Poradenská linka pro poskytovatele sociálních služeb

Spustí ji v pondělí 14. 9. 2020 MPSV, provoz linky bude zajištěn v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin.

Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb.

Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV.

Linka nemůže poskytovat zdravotnické informace.

Na poradenskou linku je možné volat na čísla 771 139 342 nebo 771 139 343.

Klíčová slova: