Pomozme si sami aneb Neslyšící tlumočníci/překladatelé

Sociální podnik Transkript online s.r.o. zahájil  1. března 2019 realizaci projektu s názvem Pomozme si sami aneb Neslyšící tlumočníci/překladatelé. Cílem tohoto projektu je vybudovat provoz nové služby online tlumočení/překladu mezi češtinou a českým znakovým jazykem a uspokojovat zakázky uživatelů této služby. Na pozicích online tlumočníků/překladatelů budou působit lidé se sluchovým postižením, kteří mají potřebné profesní kompetence v českém znakovém jazyce a v češtině. Řeč slyšících osob budou tlumočit z jejího přepisu, který jim budou simultánně zajišťovat nevidomí přepisovatelé.

 Služba využívá existující technické řešení pro práci nevidomých přepisovatelů a propojuje je s nově vyvinutým řešením pro poskytování online tlumočení.

Vytvořením nových pracovních míst a zaměstnáním osob se sluchovým či zrakovým postižením navazuje sociální podnik na úspěšný model vzájemné podpory těchto dvou skupin osob znevýhodněných na trhu práce.

Partnerem projektu je sesterský sociální podnik TextCom s.r.o., Česká unie neslyšících, z.ú. a Tyflodrom, z.s.

Projekt „Neslyšící tlumočníci/překladatelé“ (CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000720) je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu ČR, jeho realizace bude probíhat od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021.

Markéta Outratová

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.