Pomohou zvony a zvonohry českých kostelů ohluchlým?

22.04.2012 12:41

Již jedenadvacetkrát se uskutečnil v prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech benefiční Večer u kapucínů. Vystupovali zde nejrůznější umělci, zpěváci, kapely, sbory a výtěžek vždy získala nezisková organizace, pro kterou byla benefice určena. První květnovou středu přijde na řadu hlavně mluvené slovo, které se snadno přepisuje do textu, aby mu rozuměli i návštěvníci se sluchovým postižením. Jim by totiž měl benefiční večer pomoci tím, že podpoří simultánní přepis mluvené řeči, který pro ně zajišťuje Česká unie neslyšících. Ale protože téma přednášky bude Zvony a zvonohry českých kostelů, hudební skladatel Radek Rejšek, varhaník a carillonér pražské Lorety, je doprovodí samozřejmě i hudebními ukázkami.

Zvony a zvonohry se nabízely jako téma už proto, že kapucínský klášter, který si budou moci návštěvníci benefičního večera také prohlédnout, se nachází v bezprostředním sousedství Lorety, z jejíž hodinové věže každou hodinu zaznívají tóny unikátní loretánské zvonohry.

Benefiční Večer u kapucínů ve středu 2. května začne od 19 hodin v prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech, Loretánské náměstí 6a. Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách o Večerech u kapucínů, o Pražské Loretě a také o Radku Rejškovi.

O simultánním přepisu mluvené řeči, který zajišťuje Česká unie neslyšících pro ty uživatele se sluchovým postižením, kteří nekomunikují znakovým jazykem a jejichž mateřštinou je čeština, je možné se dozvědět více na stránkách Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN.

Česká unie neslyšících již uskutečnila více než 450 simultánních přepisů na akcích nejrůznějšího druhu a umožňuje tak zejména ohluchlým a těžce nedoslýchavým lidem účastnit se vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, ze kterých by byli jinak kvůli svému sluchovému handicapu vyloučeni. O zavedení této nové služby se zasloužila zejména Nadace Vodafone, bohužel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už druhým rokem na ni neposkytlo ani korunu dotace s odůvodněním, že kvůli nedostatku financí nepodporuje nové sociální služby. Proto je vítaná jakákoli podpora, včetně příspěvků od účastníků benefičního večera.

Klíčová slova: