Pomoc pro Domov sv. Josefa

Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou se jmenuje projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce, který 15.10.2014 zahájila Oblastní charita Červený Kostelec.

„Cílem projektu je rozvoj služeb poskytovaných v Domově sv. Josefa, který je prvním a dosud jediným zařízením svého druhu v ČR pro nemocné s roztroušenou mozkomíšní sklerózou“ říká ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav Wajsar a dodává: „dalším cílem projektu je vzdělávání laické i odborné veřejnosti a zviditelňování problematiky osob postižených touto nemocí.“

Projekt bude probíhat do konce září 2016, jeho celkové náklady jsou 2.235.717 Kč a výše grantu činí 2.012.145,20 Kč. Oblastní charita Červený Kostelec ho realizuje samostatně bez spolupráce s partnery.

Martin Fišer

Klíčová slova: