Pomalu se učím kroky k mému tanci

16.09.2012 10:18

Vernisáž výstavy fotografií zachycujících život lidí v rožnovské organizaci Iskérka a v její partnerské organizaci De Boei z nizozemského Eindhovenu se uskuteční v Senátu 25. září.

Fotografie byly nafoceny rožnovským fotoklubem R9 a nizozemskými fotografy. Cyklus pro výstavu byl vybrán pod uměleckým vedením Mgr.Prof. Jindřicha Štreita. Pan Štreit zaujímá významné postavení mezi fotografy svou schopností zachytit výjimečnost každodennosti a otevírat srdce pro vidění toho, co je často očím skryté. Fotografie byly pořízeny za přispění Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR, v rámci mezinárodních projektů občanského sdružení Iskérka „Se zkušenostmi s De Boei do sociální firmy“ a „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám.“

 
 
Občanské sdružení Iskérka z Rožnova pod Radhoštěm pomáhá od roku 1994 dospělým lidem, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání nebo sociální izolace. Naše podpora se zaměřuje především na lidi s duševním onemocněním (www.iskerka.cz)
 

Výstava se koná pod záštitou senátorky Miluše Horské za účasti garanta výstavy Jindřicha Štreita. Pozvánka je v příloze.

Klíčová slova: