Pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy

15.08.2012 21:39

Projekt NO-XS vstupuje úspěšně do druhého roku realizace, mj. vznikly dvě bezplatně distribuované brožury.

Projekt NO-XS již rok úspěšně pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy. období od 1. července 2011 do 30. června 2012 bylo evidováno 486 kontaktů ze strany zájemců a klientů o služby v KC Anabell Ostrava, a to formou osobních kontaktů, telefonicky či e-mailem.Přímé realizaci služeb předcházela přípravná fáze v dubnu až červnu 2011.
 
V rámci projektu NO-XS vznikly pro cílovou skupinu dvě brožury: „Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci“a„Jak se v sobě neztratit“.Obě jsouk dispozicibezplatně v pobočkách Anabell a ke stažení na webových stránkách sdružení.
 
Současně s poskytovanými službami se projektový tým pod vedením odborného konzultanta - inspektora kvality sociálních služeb aktivně podílel také na zavádění Standardů kvality poskytovaných služeb do své praxe. Výstupem této činnosti jsou mj. aktualizované interní materiály KC Anabell Ostrava.
 
 
Informace o projektu NO-XS:
 
Projekt je realizován od 1. dubna 2011 do 31. března 2014 jako jedna ze stěžejních aktivit Kontaktního centra Anabell Ostrava. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nabízených služeb umožnit klientům vést co nejobvyklejší způsob života: nabídnout snadno dostupnou službu, možnost anonymity, podporu při vyhledání odborné pomoci a podporu v motivaci k léčbě a uzdravení se bez nutnosti hospitalizace, s kontinuální možností pracovat/studovat a využívat ostatních veřejných služeb za současného aktivního řešení osobních problémů s jídlem.
 
V rámci projektu NO-XS jsou cílové skupině bezplatně nabízeny služby v následujících programech:
 
  • Informační centrum
  • Poradna
  • Nutriční terapie a poradenství
  • Psychoterapeutická ambulance
  • Svépomocná podpůrná skupina
 
Kontaktní osoba: Bc. Dana Starostková, Kontaktní centrum Anabell Ostrava, Hornická poliklinika, Sokolská třída 81, 702 00 Ostrava, tel. 737 069 486, ostrava@anabell.cz

Jak se v sobě neztratit

Filip Budák

Klíčová slova: