Poloviční úvazek nabízí Filozofická fakulta UK v Praze

18.08.2012 15:23

Na pozici tlumočník českého znakového jazyka pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

THP – tlumočník/lektor, úvazek 0,5 (tj. přímá výuka 12 – 14 hodin/týden); plat 8 000,- Kč hrubého měsíčně

Požadovaný profil uchazečů:
-   Minimálně vysokoškolské vzdělání zakončené titulem Bc. + vzdělání v oboru souvisejícím s profesí tlumočníka českého znakového jazyka.
-   Výborná znalost českého znakového jazyka a češtiny.
-   Výborné tlumočnické kompetence, kompetence k tlumočení v akademickém prostředí.
-   Tlumočnická praxe – praxe s tlumočením v akademickém prostředí výhodou.
-   Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
-   Ochota k systematickému profesnímu vzdělávání, publikování a zdokonalování se v oborové specializaci.
-   Profesionální přístup k vykonávání tlumočnické profese, aktivní přístup ke všem ostatním pracovním povinnostem na FF UK.
-   Kolegiálnost, týmová spolupráce, příjemné jednání a zodpovědný přístup ke studentům a ke kolegům.
Nabízíme:                               
-   Zázemí významné prestižní instituce.
-   Unikátní pracovní prostředí malého vysokoškolského oboru, kde spolu studují a pracují slyšící a neslyšící studenti a slyšící a neslyšící pedagogové.
-   Profesionální podporu při tlumočení v podobě supervize, mentoringu, týmové spolupráce.
-   Možnost dalšího profesního růstu, možná finanční podpora účasti na konferencích apod.
 
Bližší informace: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (andrea.hudakova@ff.cuni.cz)
Uzávěrka přihlášek (k přihlášce připojte profesní životopis a motivační dopis): 10. 9. 2012
Konkurz proběhne v 2. polovině září. Nástup do zaměstnání: 1. 10. 2012.
 
Klíčová slova: