Pohoda

25.02.2007 19:48

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením se zaměřuje na osoby s mentálním, kombinovaných handicapem od 18 let. Nabízí chráněné bydlení, podporované bydlení, krizovou péči, respitní péči, pracovně rehabilitační programy, denní centrum, vzdělávací kurzy, komplexní pomoc rodinám - asistenci, osobní asistenci, poradenství.

Klíčová slova: