Podpořte s námi iniciativu 8000důvodů

Vyzývají Nadace J&T s podporou Hledáme rodiče, o.p.s., protože 8000 dětí vyrůstajících v ústavní péči představuje 8000 důvodů ke změně stávajícího systému péče o ohrožené děti.

Po kampaních Odsouzeni a Hledáme rodiče je to přirozeně další krok směrem ke zkvalitnění tohoto nepružného a roztříštěného systému.

Máme proto 8000důvodů proč: 

  • podporovat služby pro původní rodiny, aby děti zůstaly s rodiči.
  • přestat umísťovat děti do 7 let věku do ústavů a spíše je umisťovat do náhradních rodin.
  • minimalizovat pobyt v ústavní péči na dobu nezbytně nutnou.
  • sjednotit instituce, které se zabývají péčí o ohrožené děti, aby změny probíhaly rychleji.

Jak chceme změn v systému docílit?

Děti do ústavů nepatří. Aby jich co nejvíce vyrůstalo v bezpečném prostředí rodiny, nabízíme pomoc krajům se systémovými změnami, které povedou ke:

  • zkvalitnění a rozšíření terénních a ambulantních služeb pro původní rodiny
  • transformaci pobytových služeb
  • zvýšení úspěšnosti vyhledávání náhradních rodičů
  • zefektivnění procesu zprostředkování pěstounské péče a adopce

Hledáme kroky k úspěšné transformaci systému péče o ohrožené děti a finančně je podporujeme. Aktivně spolupracujeme s ostatními subjekty. Prostřednictvím našich aktivit se rovněž snažíme upozornit na nutnost sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo. 

Sledujte nás a pomozte nám vytvořit tlak, aby se ohrožené děti a rodiny staly celospolečenským tématem.

www.8000duvodu.cz
www.facebook.com/8000duvodu/
www.instagram.com/8000duvodu/
www.linkedin.com/company/nadacejt/

 

Zdeňka Adamčíková

 

Klíčová slova: