Podporované zaměstnávání – efektivní cesta osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce

22.05.2012 20:52

Na seminář pořádaný v Poslanecké sněmovně PČR 29. května zve Česká unie pro podporované zaměstnávání.

Seminář se koná pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové a proběhne od 9:30 do 12:00 hodin. Program je uveden v přiložené pozvánce.

Klíčová slova: