Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce v České republice

Za vyplnění dotazníku, které zabere zhruba 5 minut, bude vděčná autorka diplomové práce na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Cílem je identifikace nedostatků poskytované podpory zaměstnávání OZP a následné předložení vlastních návrhů a doporučení, jejichž realizace by mohla vést k lepší zaměstnatelnosti OZP.

Dotazník je určen výhradně osobám se zdravotním postižením (OZP), které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznané invalidními v prvním až třetím stupni invalidity, či osobám uznaným orgánem sociálního zabezpečení jako osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/AdNkKLELZhyfBNJ96

Klíčová slova: