Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví 2022

O dotaci Olomouckého kraje je možné žádat do 11. února 2021.

  • Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví je podpora akcí/projektů, významných svým rozsahem, obsahem nebo přínosem, pořádaných na území Olomouckého kraje nebo pro obyvatele Olomouckého kraje. Do výše max. 300 tis. Kč mohou být podpořeny významné výchovné a vzdělávací aktivity učené široké veřejnosti, zaměřené na zlepšování informovanosti o zdravém způsobu života a o prevenci v oblasti zdraví (dotaci lze použít na organizační zajištění akcí/projektů např. na pronájem prostor a techniky pro realizaci akce, výdaje na dopravu osob a materiálu, propagační materiál a další nezbytné výdaje). 
  • Do výše max. 300 tis. Kč lze podpořit akce/projekty související s dárcovstvím krve (zejména oceňování dárců krve a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve). Stejnou částkou lze podpořit akce/projekty zaměřené na zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického pomocí speciálních rehabilitací nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, poskytovaných dětem z Olomouckého kraje, přičemž každé dítě může být zařazeno pouze do jednoho projektu podporovaného Olomouckým krajem, rehabilitace musí probíhat v Olomouckém kraji a musí být poskytovány pouze odborně způsobilými osobami (poskytovatelem zdravotních služeb, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče na území Olomouckého kraje, nebo držitelem příslušného certifikátu). 
  • Částkou max. 150 tis. Kč může být podpořena organizace odborných kongresů a konferencí v různých oblastech zdravotnictví. Dotaci lze použít např. na pronájem prostor a techniky pro realizaci akce, dopravu materiálu, propagaci akce, tlumočení a další výdaje související výhradně s organizačním zajištěním odborné části akce. Dotaci nelze použít na zajištění doprovodného a zábavného programu nesouvisejícího s odborným zaměřením akce.

Podrobnosti na portálu Olomouckého kraje. 

 

Klíčová slova: