Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením zveřejnil výsledky dotačního řízení pro rok 2021.

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 54 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 31 žadatelům byla dotace poskytnuta a 23 žádostí bylo zcela zamítnuto.

Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2021.

 

Klíčová slova: