Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Žádosti o dotace na rok 2021 je možné podávat do 21. září 2020.

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech.  

Podrobnosti na stránkách vlády ČR.

Klíčová slova: