Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 zveřejnil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. 

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 48 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 30 žadatelům byla dotace poskytnuta a 18 žádostí bylo zcela zamítnuto.

Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2023.

Klíčová slova: