Podpora transformace sociálních služeb

25.02.2012 16:25

MPSV vyhlásilo výzvu pro dobrovolné publicisty na tvorbu článků popisujících pozitivní přínosy přechodu od velkokapacitní ústavní služby pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí.

Proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb je procesem přeměny velkokapacitních pobytových zařízení na menší domácnosti, denní programy a síť terénních služeb, které umožní lidem s postižením žít normální život v přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti, podle možností pracovat a věnovat se svým zálibám. Tento proces se u veřejnosti i u části profesionálních pracovníků nesetkává vždy s jednoznačnou podporou.

Na základě této skutečnosti je proto připravována mediální kampaň, jejímž cílem je přiblížení procesu transformace a deinstitucionalizace odborníkům i veřejnosti.

Máte-li zájem tuto problematiku podpořit, ale hlavně chcete-li pomoci samotným lidem s postižením, napište pro tuto kampaň článek, ve kterém popíšete svoje pozitivní zkušenosti s životem lidí s postižením v zařízení komunitního typu či přirozeném prostředí.

Článek v rozsahu do 3600 znaků (dvě normostrany) by měl obsahovat např. osobní příběh uživatele sociální péče, popis života v ústavní pobytové službě i přechodu do nových služeb, výhody života v nové pobytové službě a mimo ni, vlastní zkušenosti s transformací, představení člověka se zdravotním postižením jako souseda, ale také třeba popis zlepšení zdravotního stavu uživatele i přinos transformovaných služeb pro zvyšování kvalifikace pracovníků a zlepšení jejich pracovních podmínek.

Články, které projdou redakčním výběrem, budou použity v regionální i celostátní mediální kampani s výjimkou Prahy.

Podmínky přijetí autorských příspěvků

Odevzdané příspěvky budou posouzeny redakční radou z hlediska naplnění cílů mediální kampaně a v kladném případě publikovány.

Autor odevzdáním příspěvku udílí zadavateli svolení k vydání a šíření článku v českém i jakémkoliv jiném jazyce na území ČR i mimo ně, a to jak v tištěné, tak i elektronické formě. Autor rovněž prohlašuje, že vytvořené dílo nebylo dosud vydáno, má k němu plné a neomezené autorské právo a je oprávněn s tímto dílem disponovat. Autor je také odpovědný za obsah díla, jeho pravdivost a věcnou správnost. Autor vyjadřuje svůj souhlas s případným zásahem do svého příspěvku vyplývajícím z výsledku redakčního posouzení, jazykové korektury a jiných činností, jež souvisejí s publikováním díla.

Autorské příspěvky nejsou honorovány. Jiné záležitosti týkající se autorských práv, jejich ochrany a správy jsou řešeny podle platného znění autorského zákona.

Svoje příspěvky posílejte do 31.1.2013
na adresu transformace@remmark.cz
U každého příspěvku je třeba uvést jméno a příjmení autora a e-mailový kontakt na něj nebo na odpovědnou osobu.

Klíčová slova: