Podpora sportovní činnosti

Jednou z pěti oblastí, které podporuje dotační program Jihočeského kraje, jsou aktivity sportovců se zdravotním postižením. Žádosti lze podávat do 3. března 2023.

O podporu mohou žádat právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností v oblasti sportu a tělovýchovy na území Jihočeského kraje.

Opatření je určeno pouze pro subjekty, které mají evidované/registrované ZPS a jako hlavní činnost provozování tělovýchovy a sportu, s výjimkou střešních organizací a svazů ZPS.

Další informace na stránkách Jihočeského kraje. 

Klíčová slova: