Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji

Druhé kolo dotačního programu pro rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 6. června 2023.

Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Podporované aktivity:

Typ A – vznik nového sociálního podniku: Podpora směřuje k subjektům sociálního sektoru Ústeckého kraje, jejichž cílem je vytvořit plnohodnotný sociální podnik na aktuálních trendech a principech sociálního podnikání. Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z níže uvedených aktivit. Kombinace aktivit je možná.

Typ B – rozvoj stávajícího sociálního podniku: Žadatel musí prokázat, že je oprávněným žadatelem – tedy, že má v zakládacích dokumentech definován veřejně prospěšný cíl a splňuje cíle a principy sociálního podniku uvedené níže (viz prospěch sociální, ekonomický, environmentální, místní). Tato podpora má za cíl zajistit u příjemce rozvoj zejména společenských rolí sociálního podnikání. Dále zajistit podniku možnost vytvořit základní obchodní a strategické dokumenty pro svůj rozvoj, podpořit náklady na možnost realizace projektu z evropských fondů. Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z níže uvedených aktivit. Kombinace aktivit je možná.

Další informace na stránkách Ústeckého kraje.

 

Klíčová slova: