Podpora sociálních služeb

Dotační program Jihočeského kraje má uzávěrku pro podání žádosti 10. července 2024.

Zaměření programu:

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisejí se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Dotace je určena na podporu:

Opatření č. 1: Podpora spolufinancování sociálních služeb s celostátním či nadregionálním charakterem

Jedná se o podporu sociálních služeb, které mají celostátní nebo nadregionální charakter a jsou poskytovány na území Jihočeského kraje v rozsahu dle vydaného Pověření MPSV.

Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK

Jedná se o podporu sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje zařazených do Sítě JčK v rozsahu dle vydaného Pověření JčK.

Opatření č. 3: Podpora rozvoje sociálních služeb mimo Síť JčK na základě aktuálně zjištěné potřebnosti

Jedná se o podporu zajištění dostupnosti u těchto sociálních služeb:

  • Pečovatelská služba (§ 40 zákona o sociálních službách) - podpora poskytování služby v menších obcích (do 2.000 obyvatel) v ORP Prachatice. Celkem lze podpořit maximálně 0,8 úvazku pracovníků v přímé péči.
  • Denní stacionáře (§ 46 zákona o sociálních službách) - podpora poskytování služby pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením ve městě Dačice. Celkem lze podpořit maximálně 3,5 úvazku pracovníků v přímé péči.
  • Chráněné bydlení (§ 51 zákona o sociálních službách) – podpora poskytování služby ve městě Strakonice pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením / duševní onemocnění. Celkem lze podpořit maximálně 2 lůžka.
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62 zákona o sociálních službách) - podpora poskytování služby pro cílovou skupinu rodiny s dětmi ve městě Bechyně. Celkem lze podpořit maximálně 2 úvazky pracovníků v přímé péči.

Kapacity podpořené v rámci Opatření č. 3 nebudou zařazené do Sítě JčK pro rok 2024 a nebude ani vydáno Pověření JčK. Dotace bude poskytnuta formou podpory de minimis.

Další informace na stránkách Jihočeského kraje. 

Klíčová slova: