Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

Cílem programu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Žádosti je možné podávat do 31.7.2019.

Podporované aktivity:

1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

2. Podpora pečujících osob

Oprávnění příjemci:

nestátní neziskové organizace (NNO) působící v sociální oblasti:

 • obecně prospěšné společnosti 
 • spolky 
 • ústavy 
 • církevní právnické osoby 
 • nadace a nadační fondy

a dále:

 • městské části hl. m. Prahy 
 • organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti
 • organizace zřizované hl. městem Prahou (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti)
 • dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb

Územní působnost projektu:

území hl. m. Prahy

Více informací na stránkách Evropského sociálního fondu. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.