Podpora paliativní péče

Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 31. ledna 2023.

Podporovány budou projekty poskytovatelů služeb, kteří zajišťují mobilní specializovanou paliativní péči (dále MSPP) prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve vlastním sociálním prostředí pacienta s ohledem na potřebnost v každém okrese Jihočeského kraje. Cílem je podpora vzdělávání pracovníků v oblasti poskytování paliativní péče se zaměřením na multidisciplinaritu, komplexnost a specializaci týmu.

Opatření č. 1 Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji;

Opatření č. 2 Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče;

Další informace na stránkách Jihočeského kraje

Klíčová slova: