Podpora osob se zdravotním postižením

Žádosti přijímá Liberecký kraj do 31. března 2024.

Zaměření programu:

Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku). Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje v oblastech, které nejsou kryté systémem veřejného zdravotního pojištění ani systémem státní sociální podpory.

Oprávnění žadatelé:

  • Žadatelem může být pouze občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebuje zdravotní/kompenzační pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu (doloženo doporučením lékaře, u něhož je zdravotně postižný dispenzarizován).

Další informace na stránkách Libereckého kraje.

Klíčová slova: