Podpora neziskových organizací

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje přijímá žádosti o příspěvek do 15. ledna 2023.

Zaměření programu:

Nadační fond zaměřuje svoji podporu na pomoc lidem se zdravotním handicapem, seniorům, dětem bez zázemí rodiny a rodinám ohroženým krizovou situací.

  • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
  • Podpora pro seniory
  • Podpora dětí v náhradní rodinné péči / v dětském domově
  • Podpora pro rodiny v krizové situaci

Oprávnění žadatelé:

  • Mezi okruh oprávněných žadatelů patří nestátní neziskové organizace (mimo nadace a nadační fondy) a příspěvkové organizace

Více informací na stránkách nadačního fondu. 

Klíčová slova: