Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Žádosti o dotaci Libereckého kraje lze podávat do 14. května 2021.

Dotace bude poskytnuta na vymezený účel do maximálně 70 % skutečně vynaložených nákladů projektu. Spoluúčast žadatele musí činit minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů na projekt.

Podrobnosti na stránkách Libereckého kraje. 

Klíčová slova: