Podpora hospicové péče v roce 2021

Dotační program Moravskoslezského kraje má uzávěrku pro podání žádosti 11. ledna 2021.

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Oprávění žadatelé:

církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

Více informací na stránkách Moravskoslezského kraje

Klíčová slova: