Podpora hospicové péče

Dotační program Moravskoslezského kraje na rok 2023 má lhůtu pro podání žádostí od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.

Zaměření výzvy: 

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Oprávnění žadatelé:

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považovány evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec.

Další informace jsou na stránkách Moravskoslezského kraje.

 

Klíčová slova: