Podpora handicapovaných sportovců

Dotační program Olomouckého kraje pro rok 2021 má uzávěrku pro podávání žádostí 12. února 2021.

Z dotačního Programu na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2021 je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost handicapovaných sportovců pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji a sportovní činnost pro samotné handicapované sportovce. 

Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

Podrobnosti na portálu Olomouckého kraje.

Klíčová slova: