Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé 2021

Nadace Agrofert přijímá žádosti o grant do 28. května 2021.

Zaměření programu:

Program je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

Co podporuje:

  • Mzdové náklady na zdravotnický personál
  • Provozní náklady
  • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky
  • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků
  • Nákup a servis automobilu

Co nepodporuje:

  • Investiční náklady
  • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Období, na které je grant poskytován:

12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet organizace.)

Oprávnění žadatelé:

  • Neziskové organizace registrované v České republice
  • Žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky

Více na stránkách Nadace Agrofert. 

Klíčová slova: