Plujeme s Jiřím Stivínem

12.09.2012 13:51

Tradičně pořádaný koncert ve prospěch centra denních služeb Motýlek pro děti se zdravotním handicapem se 19. září odehraje v netradičním prostředí - na největším vltavském parníku Cecilie.

Díky podpoře společnosti Prague Boats tak nabídneme pro mnohé ojedinělý zážitek.
K příjemné plavbě dne 19. září 2012 od 18 do 20 hodin přispěje svým bohatým repertoárem a osobitým humorem uznávaný jazzman, flétnista a skladatel, pan Jiří Stivín. Koncert je svým charakterem vhodný pro diváky od nejmladších po nejstarší milovníky hudby.
Uslyšíme skladby nejen slavných skladatelů Bacha, Mozarta či Vivaldiho, upravené lidové písně a díla autorská, ale doufáme i v improvizované muzicírování, pokud některý z diváků přijme pozvání na pódium. „Lidé stále hrají různé hry a i jejich soužití je hra. O hru jakožto sou-hru se snažím ostatně i při svých koncertech. Zatahuji do vystoupení i obecenstvo,“ říká k programu Jiří Stivín.
 
Slavnostním večerem nás provede Ester Janečková, patronka naší organizace.
 
 
Koncert pro Motýlek aneb „PLUJEME s Jiřím Stivínem“
Kdy: 19. září od 18 hodin
Kde: Parník Cecilie, přístaviště u Čechova mostu, Praha 2
Vstupné: 390 Kč, děti 3-12 let 200 Kč, děti do 3 let zdarma
 
 
Prostřednictvím benefičního koncertu bychom rádi představili naše centrum širší veřejnosti a vzbudili zájem o činnost, kterou pomáháme ročně cca 40 rodinám s dětmi s nejrůznějším typem zdravotního handicapu.  Zároveň chceme poděkovat za finanční podporu generálnímu partnerovi, firmě S.O.S.-DEKORACE, s.r.o. a všem partnerům koncertu, kteří podpořili nejen tento projekt, ale pomáhají v našem úsilí i dlouhodoběji.
 
O Sdružení na pomoc dětem s handicapy:
Kolektivu Komunitního centra Motýlek již dvanáctým rokem záleží na tom, aby děti se zdravotním postižením byly odmala připravovány na život v dospělosti. Rozvoj zájmů, dovedností a individuální přístup jsou důležité pro zvyšování míry soběstačnosti, čímž se zvyšuje šance na úspěch nejen v jejich běžném životě, ale i pracovním uplatnění.  
Diváci a partneři koncertu přispějí na zajištění specializovaných aktivit – canisterapie, muzikoterapie, logopedie, plavání atd. – v centru denních služeb, které je v celé Praze jedinou sociální službou tohoto druhu pro děti s mentálním postižením a zdravotním znevýhodněním(Downův syndrom, autismus, dětská mozková obrna, vzácné syndromy atp.).
 
 
Klíčová slova: