Plán akcí České komory tlumočníků znakového jazyka

26.01.2012 20:45

Seznam obsahuje kurzy a semináře na rok 2012 pro tlumočníky, budoucí tlumočníky nebo jen zájemce o danou problematiku z řad studentů znakového jazyka.

U každého semináře/kurzu jsme se snažili určit vstupní znalost českého znakového jazyka (dle modulů kurzů znakového jazyka), aby se studenti mohli najít dle své úrovně a lépe a s větší jistotou se v harmonogramu akcí orientovali.

Dana Tučková

Klíčová slova: