Petr Nečas: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zůstane na Úřadu vlády ČR

23.01.2013 12:21

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany nebude převeden do kompetence MPSV ČR, ani jiného ministerstva, ale zůstane kompetenčně na Úřadu vlády ČR. Takové ujištění si odnesl z jednání s premiérem Petrem Nečasem předseda NRZP ČR Václav Krása. Dále spolu jednali o sKartě a neudržitelné situaci na Úřadech práce, kdy občané čekají na vyřízení jakékoliv záležitosti osm a více měsíců.

O výsledcích schůzky, která se uskutečnila 21. ledna, informoval V. Krása v dopise členským organizacím NRZP ČR.

Vážení přátelé,

včera jsem se sešel s předsedou Vlády ČR s panem Petrem Nečasem. Prvním bodem našeho jednání byla situace poradních orgánů vlády, a to především Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO). Předseda vlády mne ujistil, že můžu veřejně oznámit, že VVZPO nebude převeden do kompetence MPSV ČR, ani jiného ministerstva, a že zůstane kompetenčně na Úřadu vlády ČR. Hovořil také o tom, že i ostatní poradní orgány vlády zůstávají v kompetenci tohoto úřadu. Je to významný posun. Z prohlášení pana premiéra vyplývá, že v tomto volebním období by již nemělo dojít k žádné změně v této věci.

 

Společně jsme hovořili také o sKartě. Požadoval jsem na předsedovi vlády, aby byla pokud možno sKarta zrušena. Pan premiér mi sdělil, že není nakloněn žádnému radikálnímu řešení. Nyní se bude připravovat nová legislativa, a teprve pokud by se ukázalo, že právní rozbor neumožňuje současnou sKartu dobře zákonem ošetřit, došlo by k radikálnímu řešení.

 

Třetím bodem našeho jednání byla neudržitelná situace na Úřadech práce. Informoval jsem předsedu vlády o současném stavu, kdy občané čekají na vyřízení jakékoliv záležitosti osm a více měsíců, stojí ve frontách i tři a více hodin, anebo je jim vnucována sKarta, i když zákon takovou možnost neumožňuje. Snažil jsem se vysvětlit panu premiérovi, že dlouhé čekací lhůty jsou porušováním správního řádu, a pokud vláda chce, aby občané dodržovali zákony, tak je nezbytné, aby je také dodržovaly státní orgány. Předložil jsem panu premiérovi několik stížností občanů, abych dokumentoval pravdivost svých slov. Vysvětlil jsem předsedovi vlády, že právě tyto věci, které se dotýkají tisíců lidí, způsobují špatnou atmosféru v této zemi a vytvářejí negativní postoj k současné administrativě. Předseda vlády mne pozorně vyslechl, řekl, že uznává, že toto je vážný problém, a že se tím bude zabývat. Více jsem ani nemohl očekávat, protože předseda vlády nemůže rozhodovat za jiného ministra a samozřejmě musí projednat takovýto problém s příslušným resortním ministrem, což je v tomto případě paní ministryně Ludmila Müllerová. O tomto problému jsem hovořil ve čtvrtek 17. 1. 2013 také s paní ministryní L. Müllerovou, která přislíbila, že se tímto problémem bude intenzivně zabývat. Věřím, že vláda, ve spolupráci s MPSV ČR, přijme takové opatření, aby došlo ke zlepšení situace na Úřadech práce.

 

Vážení přátelé,

myslím si, že teď je vhodný čas k tomu, abyste paní ministryni L. Müllerové psali vaše zkušenosti při návštěvě Úřadu práce. Popsali dobu, jak dlouho čekáte na vyřízení vaší záležitosti a případně popsali obtíže, se kterými se setkáváte na Úřadech práce. Adresa na paní ministryni je Ing. Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí, MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 a emailová adresa je ludmila.mullerova@mpsv.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Klíčová slova: