Petit - počítače a programy pro komunikaci a vzdělávání

25.02.2007 18:22
Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. V současné době programy sdružení využívá více než 600 institucí a rodin, které se starají o děti s postižením. V rámci vývoje a rozšiřování programů sdružení spolupracuje s dalšími nevládními a neziskovými organizacemi v celé České republice. Rovněž se snaží pomáhat rodinám a institucím ve shánění dárců starších počítačů, které by sloužily pro rozvoj dětí s postižením.
Klíčová slova: