Pomůcky

Kompenzační pomůcky

15.02.2007 11:28
Sekce na webu Ligy za práva vozíčkářů popisuje, jak správně vybírat pomůcky, jak je to s jejich úhradou, nabízí poradenství a obsahuje rovněž databázi výrobců pomůcek členěných na elektrické vozíky, mechanické vozíky, kočárky, inkontinenci, vybavení koupelen a WC, překonávání bariér a ostatní.

Jak postupovat při vyřizování poukazu na pomůcku hrazenou VZP

03.02.2008 11:15

Všechny pomůcky hrazené VZP, které předepisuje většinou odborný lékař, nejčastěji ortoped nebo neurolog, musí být předepsány na speciální formulář VZP nazývaný POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU. Další informace na serveru Infoposel.cz

Financování pomůcek

03.02.2008 11:34
Příspěvek na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů přibližuje různé možnosti, jak získat prostředky na pořízení pomůcek. Obsahuje také seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven

03.02.2008 11:41
Přehled na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů zahrnuje základní pomůcky, které se mohou týkat lidí s tělesným postižením. Obsahuje též odkaz na pobočky zdravotních pojišťoven.

ICT pomůcky pro tělesně postižené

02.08.2008 12:03
Kapitola představuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s tělesným postižením. Jde o součást diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje aktuální stav k březnu 2008.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

08.01.2012 12:54

Informace na portálu MPSV shrnuje, kdo má od 1.1.2012 nárok na příspěvek zvláštní pomůcku, jak se stanovuje výše příspěvku a za jakých okolností platí povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část.

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

29.07.2012 23:29

Publikace, kterou vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, zachycuje aktuální stav po vydání několika zákonů a prováděcích vyhlášek, které vstoupily v platnost počínaje 1. lednem 2012, v některých případech od jiného data.

Komunikační systém pro pohybově postižené

15.02.2007 11:32

Stránka firmy ELVOS popisuje zařízení, které  umožňuje pohybově postižené (nehybné) osobě dorozumět se s jinými osobami, a to i na větší vzdálenost. Spojení je rádiové - odpadá nutnost instalace kabelů a obě stanice mohou být pohyblivé.

Adresář distributorů pomůcek

25.02.2007 18:19
Speciální kompenzační, rehabilitační, protetické a ortopedické pomůcky pro zdravotně postižené - adresář dodavatelů na webu Braillnet.

Petit - počítače a programy pro komunikaci a vzdělávání

25.02.2007 18:22
Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. V současné době programy sdružení využívá více než 600 institucí a rodin, které se starají o děti s postižením. V rámci vývoje a rozšiřování programů sdružení spolupracuje s dalšími nevládními a neziskovými organizacemi v celé České republice. Rovněž se snaží pomáhat rodinám a institucím ve shánění dárců starších počítačů, které by sloužily pro rozvoj dětí s postižením.

Augmentativní a alternativní komunikace

25.02.2007 18:23
Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Stránky zabývající se touto problematikou obsahují také informace o vhodných pomůckách.

Červenobílá hůl

22.04.2007 18:57

Od roku 2001 mají hluchoslepé osoby uzákoněny důležitou pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech – červenobílou hůl. Tuto pomůcku schvaluje praktický nebo oční lékař. Hluchoslepý člověk má nárok zažádat o 3 hole ročně do výše 100 % ceny. Podrobnosti o červenobílé holi jsou na webu LORM.

Zdravotnické pomůcky a služby

22.04.2007 19:08

Databáze zdravotnických pomůcek a služeb na webu První krok.cz obsahuje také kategorie Nedoslýchaví a neslyšící a Nevidomí a slabozrací, ve kterých se najdou vhodné pomůcky také pro hluchoslepé osoby.

Memorandum pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty

22.04.2007 19:11

Zlepšení orientace a komunikace pro těžce postižené hluchoslepotou vyžaduje specifický přístup v přiznávání kompenzačních pomůcek (včetně sluchadel). Zástupci hluchoslepých (o.s. LORM, Tyfloservis), zástupci plátců (VZP a oborových ZP) a zástupci odborných lékařských společností (ORL a Oftalmologické společnosti J. E. Purkyně) se shodli na postupu obsaženém v Memorandu pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty. Na stránkách LORM je vedle memoranda také seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální oční pomůcky.

Jak nejlépe vybrat vozík

04.01.2013 16:16

Vozíčkář Tomáš Martinovský, který se 18 let živil jako taxikář, na svých stránkách radí, jak vybrat elektrický vozík a jaký je postup vedoucí k jeho získání, nebo například jak nabíjet a udržovat baterie.