Pes a klient s poruchou autistického spektra

23.03.2012 0:18

Setkání rodičů dětí autistů se uskuteční 24. března v Liberci.

V rámci projektu SPC Turnov „Děti a žáci s autismem Vás zveme  na setkání rodičů dětí s autismem na téma
„PES A KLIENT S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA“,
(CANISTERAPIE A DÍTĚ S AUTISMEM)
které se koná dne 24. března 2012 od 9:30 hod. v Liberci v pavilonu F Jedličkova ústavu Liberec 1 – Staré Město, Jestřábí ul. 6 (bezbarierové přístup)
(Předpokládaná doba trvání 9:30-14:30 hod.)
Přednášející: Bc. Andrea Tvrdá
Obsah setkání:

- v čem a jak pes pomůže ?
- co je terapeutický pes a asistenční pes pro autistu ?
- ukázka metody, zkušenosti z canisterapie u žáků s PAS ve školách realizovaných v rámci 

 projektu SPC Turnov
- jakým procesem se pes do rodiny dostane ?
- speciální terapeutická metoda (canisterapie) pro klienty s poruchou autistického spektra  
  (dětským   autismem, Aspergerovým syndromem, atypickým autismem) - zodpovězení dotazů
- individuální konzultace
Základní info o tématu a přednášející:
www.autismusapes.estranky.cz
Základní info o pořadateli: Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postižením a děti s autismem při ZŠ Sobotecká 242, 511 01 Turnov
www.autismus-liberec.cz
 
Účast bezplatná, z organizačních důvodů je nezbytné nahlásit účast. Prosíme o přihlášení mailem či písemně poštou na adresu: palme@autismus-liberec.cz, Klára Palme, Sobotecká 236, 511 01 Turnov,
tel.: 602 640 885
 
Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů a státním rozpočtem České republiky
 
Klíčová slova: