Pečujeme doma letos počtvrté

Čerstvé číslo novin, které vydává Moravskoslezský kruh, přináší na titulní straně rozhovor Ladislavy Chateau se socioložkou Hanou Janečkovou s názvem Vzpomínky nám pomáhají žít. 

Druhá a třetí strana je věnována Jiřině Šiklové, která v novinách měla svoji pravidelnou rubriku třináct let.

Ladislav Vencálek v rubrice Polemika vehementně obhajuje kroky vlády v pandemii a právnička Radka Pešlová se pod titulkem Jsme odsouzeni k péči na věčné časy? šířeji zamýšlí nad problematikou věcného břemene.

Samozřejmě nechybí křížovka a tentokrát poslední slovo obstaral Ivan Jergl se svojí povídkou Docela nepatrná synovská péče. 

Číslo je v elektronické verzi na: https://www.mskruh.cz/media/files/pecujemedoma_2021-04.pdf                                                                                                                                     

(pd)

Klíčová slova: