Pečuj doma v Plzni

24.05.2014 21:00

Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je financován z ESF, pro účastníky je zdarma. Cyklus začíná 31. května, kdy proběhne Ošetřovatelské a psychologické minimum. Termíny dalších kurzů jsou 7. a 14. června 2014.

24. 5. 2014 TERMÍN SE RUŠÍ

31. 5. 2014 (od 10 do 15 hodin)

OŠETŘOVATELSKÉ MINIMUM (přednáška)
Vybavení domácnosti, kompenzační pomůcky a jejich použití
Vybavení lékárničky pečujícího
Zabezpečení životních potřeb opečovávaného
Prevence a kontrolní činnosti
Základy rehabilitace a aktivizace
Kontakty, možnosti pomoci
Vede: Bc. Eva Paprstkářová 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM (podpůrná skupina)
Psychologie vztahu pečujícího a opečovávaného, možná úskalí, modelové situace
Jak se vyrovnat obtížemi, které přináší pečování
Komunikace, seznámení s různými druhy terapií
Zajištění vlastních potřeb, předcházení syndromu vyhoření
Kde hledat pomoc a podporu
Vede: Mgr. Ivana Jakubeková

7. 6. 2014 (od 10 do 15 hodin) SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM (přednáška)
Povinnosti, práva, nároky
Typy příspěvků, průkazy výhod, dávky sociální podpory
Příspěvek na péči – zvláštní zaměření
Jak svá práva vymáhat úřední a soudní cestou
Možnosti informací a pomoci
Vede: Mgr. Dagmar Pelcová

14. 6. 2014 (od 9 do 19 hodin) ZÁKLADNÍ A NÁSTAVBOVÝ NÁCVIKOVÝ KURZ
Podávání jídla – krmení ležícího nemocného
Polohování a zvedání, ponáška
Hygiena na lůžku
Vyprazdňování
Péče o inkontinentního nemocného, plenkové kalhotky, mytí
Zvládání urgentních situací, zajištění před příjezdem záchranné služby

Aplikace inzulínu, Clexanu
Nácvik ovládání přístrojů – glukometru, tonometru
Péče o pokožku – opruzeniny a proleženiny, prevence, péče o stomie a bércové vředy
Cvičení a masáže (základní aktivizace, techniky, jak uvolnit hlen v průduškách)
Správné bandážování
Zvládání urgentních situací, nácvik masáže srdce a zastavení krvácení
Vede: Mgr. Martina Kalábová

 

 Koná se v Plzni na Anglickém nábřeží 13.

Zdroj: Pečuj doma.cz

Klíčová slova: