Pečovatel/ka roku 2013 – Národní cena sociálních služeb

11.11.2013 21:49

Poprvé bude udělena Cena veřejnosti, lidé mohou v online anketě hlasovat do 30. listopadu 2013.

Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádají v letošním roce I. ročník národní ceny, jež vznikla sloučením dvou prestižních ocenění. Výsledky soutěže PEČOVATEL/KA ROKU 2013 – NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB budou vyhlášeny dne 3. 12. 2013 na Novoměstské radnici v Praze. Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha 2 paní Jany Černochové. Patronkou tohoto ročníku je paní Hana Maciuchová, která provede účastníky slavnostním vyhlášením spolu s moderátorkou akce paní Marií Retkovou.

Opětovným cílem obou pořádajících organizací je podpořit ty, jejichž záslužným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Nominace do národní ceny měli příležitost od července t. r. zasílat za „svoji“ favoritku či favorita samotní klienti, rodiny a přátelé klientů, jakož i spolupracovníci či vedoucí služeb pomáhajících organizací.
Komise složená z odborníků ze sociální oblasti vybere na základě nominačních dopisů a přihlášek nejlepší pracovníky, kteří převezmou titul „Pečovatel/ka roku – pracovník v sociálních službách“ (jednotlivě v kategoriích ambulantní, terénní a pobytové služby), „Sociální pracovník“ anebo titul „Manager sociálních služeb“.

Novinkou je v letošním roce také příležitost k zapojení široké obce příznivců do samostatné kategorie Cena veřejnosti. Lidé zde mohou v online anketě hlasovat na portálu www.pecovatelkaroku.cz od 11. až do 30. listopadu 2013.

„V České republice je více než 50 000 lidí, kteří v rámci své profese pravidelně pomáhají ostatním: seniorům, osobám s tělesným nebo mentálním postižením, dětem a dalším potřebným občanům. Jsou zaměstnáni v sociálních službách – v oblasti, ve které se nepracuje jen pro peníze, ale také kvůli hlubšímu smyslu této činnosti. Všem těmto pracovníkům patří velký dík nejen od vyhlašovatelů soutěže, ale z celé naší společnosti. Upozornit na nejlepší z nich je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat a co si zaměstnanci v sociálních službách právem zaslouží. Spojením dvou prestižních soutěží, jakými byly Národní cena APSS ČR a Pečovatelka roku Diakonie ČCE, vzniklo ojedinělé celostátní ocenění nejlepších pečovatelek, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, ale i manažerů“, říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V programu slavnostního vyhlášení se vítězové setkají vedle zvaných odborníků z oblasti sociálních služeb a dalších významných hostů také s populární herečkou Hanou Maciuchovou, jež se stala patronkou Národní ceny a spolu s moderátorkou Marií Retkovou bude odpolední akcí účastníky provázet. Na vyhlášení cen jako již tradičně vystoupí hudební soubor Chorea Bohemica.

„Chceme upozornit na výjimečnost povolání pracovníků v pomáhajících profesích, chápaného zpravidla jako mezilidská služba a životní poslání. Jen člověk vybavený schopností vcítění, potřebou dávat, rozhledem, pohotovostí a moudrostí je schopen dobře vnímat, co se z osobnosti člověka v jeho nejzákladnějších potřebách projevuje. Schopnost ono individuální respektovat, trpělivě a přiměřeně reagovat je úloha hodná ocenění,“ dodává David Šourek, ředitel Diakonie ČCE.

Vendula Kodetová

Klíčová slova: