Parkinson nezná hranic

01.04.2013 15:33

Společná aktivita kolegů v nemoci z Polska, Rakouska, Slovenska a Česka se uskuteční 13. až 15. dubna, zvou Parkinson Slovácko a Asociace Parkinson-Help.

Parkinson Slovácko o. s. za pomoci Asociace Parkinson-Help o. s.
 
pořádá ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci  
 
13. 4. – 15. 4. 2013
„Parkinson nezná hranic“
 
11. 4. 2013 na Světový den Parkinsonovy nemoci máme povinnost vůči sobě,
 malým krůčkem vstoupit do povědomí veřejnosti a ukázat, že my tu žijeme také
 
 
 13. 4. 2013 příjezd kolegů v nemoci z Polska, Rakouska, Slovenska a účastníků z ČR
                        10:15                    začátek výstupu na Hrad Špilberk – pořádá a k účasti nás pozval
                                                     Parkinson Klub Brno
                                                    prohlídka hradu a Brna  
                                                    odjezd z Brna
                                                    příjezd do hotelu  Starý pivovar v Praze - ubytování a večeře v hotelu
                                                    společný večer v salonku hotelu
14. 4. 2013    09:45                  odjezd od hotelu na Žižkovskou věž (s průvodkyní)
                        10:30                  příjezd na Žižkovskou věž – vyhlídka na celou Prahu
                                                    s výkladem a pohoštěním (malý oběd)
                        12:00 - 12:15   odjezd do centra Prahy
                        12:15 - 12:45    přejezd k Rudolfínu – procházka po Karlově mostě (s průvodkyní)
                        13:45                 přejezd na Hrad
                        14:00 - 15:00   prohlídka Hradu (s průvodkyní)
                        15:00 - 17:30   Strahovský klášter + setkání s opatem kláštera
                        17:30 - 19:30   večeře ve Strahovském klášterním pivovaru
                        19:30                 přejezd do hotelu, posezení případně na hotelu
15. 4. 2013                               návštěva Poslanecké sněmovny za účasti představitelů
                                                   politického života
 
 
 
Těšíme se na setkání se všemi. S nemocnými, s jejich blízkými a přáteli, se všemi, kteří nám pomáhají a podporují nás.
 
Bez jejich pochopení závažnosti onemocnění Parkinsonovou chorobou, by to nešlo.
 
 
Veškeré informace je možno získat na : skrkal@seznam.cz, www.parkinsovn-slovacko.cz
                                                                        asociace@parkinson-help.cz, www.parkinson-help.cz
                                                               
 
Klíčová slova: