Pardubický kraj ocení dobrovolníky, neziskovky a firmy

Nominace je možné podávat do konce října 2020.

Pořadatelem události je tradičně Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Ocenění se bude udílet ve třech samostatných kategoriích – dobrovolník, nestátní nezisková organizace a společensky odpovědná firma.

Aktuálně probíhají nominace na ocenění, do nichž se může zapojit i široká veřejnost.Nominovat lze pouze on-line pomocí formulářů na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni/.

Záštitu nad akcí převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

„Veřejnost má možnost prostřednictvím nominací vyjádřit podporu jednotlivcům, neziskovkám i firmám ve svém okolí, jejichž cílem je pomáhat druhým,“ uvádí k nominacím radní Pardubického kraje Pavel Šotola a dodává: „Smyslem ocenění je zároveň poděkovat všem, kteří se během roku jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v našem kraji.“ 

Radní Šotola zároveň pravidelně jmenuje odbornou komisi složenou ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, která vybírá z obdržených nominací deset nejzajímavějších počinů z každé kategorie.

Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci možností vládních protiepidemických opatření 7. prosince 2020 od 17 hodin v Kongresovém centru Pardubice. 

„Každý nominovaný zároveň dostane děkovný list. Chceme takto poděkovat všem, kteří myslí na druhé a pomáhají zlepšovat náš svět,“ vysvětluje Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Zdroj: Nevladky.cz

Klíčová slova: