Paliativní péče 2024

Žádosti v programu Vývoru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je možné podávat do 1. bezna 2024.

Zaměření programu: 

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Co podporuje: 

  • vzdělávání pracovníků přímé péče
  • terénní zdravotní a sociální služby 
  • vybavení zařízení
  • pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Oprávnění žadatelé: 

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

Více informací na stránkách VDV.

 

Klíčová slova: